FUNDACJA ART AND PROGRESS

Fundacja Art And Progress została utworzona w 2008 roku przez członków Grupy Piksel jako organizacja pożytku publicznego. Podstawowym celem działalności Fundacji jest promocja sztuki współczesnej jako uniwersalnego języka wyrazu i komunikacji międzyludzkiej. Od samego początku istnienia Fundacja wspiera inicjatywy związane z m.in.:
- działalnością kulturalną mającą na celu upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i światowej
- działalnością naukową i edukacyjną
- działalnością charytatywną i dobroczynną

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez organizowanie imprez publicznych takich jak wystawy, wernisaże, koncerty, festiwale czy realizację przedstawień teatralnych, pokazów filmowych oraz spotkań z autorami. Wszystkie te działanie mają na celu promowanie polskiej kultury również tej zaliczanej do nurtu niezależnej oraz integrację i promocję środowisk twórczych. Podczas realizacji swoich działań Fundacja ściśle współpracuje z mediami w celu upowszechniania kultury i wydarzeń artystycznych odbywających się dzięki jej wsparciu i zaangażowaniu.